הגבלה על רישיון נהיגה בהוצאה לפועל

אחת מהסנקציות שעשוי להטיל רשם ההוצאה לפועל על חייב שמסרב לשלם את חובו או משתמט מתשלום חובותיו היא הגבלה על רישיון הנהיגה שלו.

הגבלה מסוג זה ניתנת במקרים בהם מקור החוב בתשלומי מזונות לבן/ בת הזוג, לילדים של החייב או להוריו, ובמסגרתה רשם ההוצאה לפועל רשאי לדרוש מהחייב להפקיד את רישיון הנהיגה שלו או למנוע את חידוש הרישיון לפרק זמן שיקבע ובתנאים שיקבע, ובתנאי שמתקיימים 1 או יותר מ- 3 הסעיפים הבאים:

 1. במקרים בהם סך החובות המצטברים של החייב עולים על 500 ש"ח, והוכח לרשם ההוצאה לפועל כי החייב הנו בעל יכולת שמשתמט מתשלום החוב אף על פי שאין לכך הסבר סביר.
 2. במקרים בהם סך החובות המצטברים של החייב עולים על 2,500 ש"ח, הוכח לרשם ההוצאה לפועל כי החייב הנו בעל יכולת שמשתמט מתשלום החוב אף על פי שאין לכך הסבר סביר ושחלפו 6 חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב.
 3. במקרים בהם סך החובות המצטברים של החייב עולים על 500 ש"ח, הוכח לרשם ההוצאה לפועל כי החייב הנו בעל יכולת שמשתמט מתשלום החוב אף על פי שאין לכך הסבר סביר ושחלפו 12 חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב.

הגבלה על רישיון הנהיגה נכנסת לתוקף רק לאחר 30 יום ממועד המצאת ההתראה לחייב, ובתנאי שהיא נשלחה אל החייב בדואר על ידי מנהל ההוצאה לפועל. במקרים בהם ההגבלה ניתנה בנוכחות החייב היא תיכנס לתוקפה לאחר 30 יום, אך ללא שליחת התראה לחייב.

איך ניתן לבטל את ההגבלה על רישיון הנהיגה בהוצאה לפועל?

במקרים בהם החייב לא טען בפני רשם ההוצאה לפועל (בעל פה או בכתב), הוא רשאי לבקש את ביטול הצו, בתנאי שלא חלפו 7 ימים מהיום שבו קיבל את הודעת האזהרה.

ההגבלה מתבטלת באחד מ- 2 המקרים הבאים:

 1. במקרים בהם החוב נפרע במהלך 30 הימים שממועד המצאת ההתראה לחייב.
 2. במקרים בהם החייב התייצב בלשכת ההוצאה לפועל לצורך חקירת יכולת, ובמסגרתה שכנע אותו שהוא אינו בעל יכולת שמשתמט מתשלום החוב.
 3. במקרים בהם רשם ההוצאה לפועל מוצא לכך הצדקה, הוא רשאי לבטל את ההגבלה, ולהתנות זאת במתן ערובה להנחת דעתו.
 4. במקרים בהם החייב מציית לצו התשלומים או לכל הסכם אחר שנקבע בינו לבין הזוכה באישור רשם ההוצאה לפועל, הוא רשאי לבטל את ההגבלה באופן מיידי וללא צורך בשליחת התראה לחייב.

רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את הצו ולהטיל מגבלות אחרות, ביניהן הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף דרכונו הישראלי או תעודת המעבר שלו, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב והגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד.

כיצד מתבצע הליך הבקשה להטלת הגבלה על רישיון הנהיגה בהוצאה לפועל

על הזוכה שמבקש להטיל את ההגבלה לפעול בהתאם לשלבים הבאים:

 • מילוי טופס טופס 506- טופס בקשה להטלת הגבלות על חייב ו/או עיכוב יציאה מהארץ.
 • סימון בקשה 310 עם המגבלה המבוקשת ב- X.
 • הגשת בקשה בכתב בצירוף מספר התיק בהוצאה לפועל, פרטי החייב, כולל שמו, כתובת מגוריו, מספר הזהות שלו ושם אביו, ופירוט ההגבלות שמבקש הזוכה להטיל על החייב.
 • במקרים בהם הפרטים של החייב שונים מאלו שמצוינים במרשם האוכלוסין, נדרש לצרף לבקשה אישור עדכני ל- 3 החודשים האחרונים ממשרד הפנים שמציין את כל פרטי החייב שנדרשים להופיע בטופס הבקשה.
 • בבקשה להטיל הגבלה על תאגיד נדרש לצרף טופס עדכני מ- 3 החודשים האחרונים אודות שם החייב, כתובת מגוריו והמספר המזהה שלו בהתאם לסעיפים הבאים:

רשות מקומית/ עירייה/ מועצה מקומית/ מועצה אזורית– נדרש לצרף לטופס הבקשה אישור על שם החייב בהתאם למצוין ברשימת הישובים של משרד הפנים או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

אגודה שיתופית– נדרש לצרף לטופס הבקשה את סמל האגודה השיתופית כפי שהיא מצוינת אצל רשם האגודות השיתופיות או באתר האינטרנט הרשמי של רשם האגודות השיתופיות.

עמותה רשומה– נדרש לצרף לטופס הבקשה את מספר העמותה ואת סמל העמותה, כפי שהם מצוינים אצל רשם העמותות או באתר האינטרנט הרשמי של רשם העמותות.

חברה– נדרש לצרף את שם החברה ומספר הח"פ, כפי שהם רשומים בדוח רשם החברות.

משרדינו ישמח ליעץ לעזור בכל נושא הקשור לפשיטת רגל או חדלות פרעון

 

זקוקים לעורך דין לדיני משפחה

אל תתפשרו על הזכויות שלכם

צרו קשר עוד היום לפתרון משפטי נכון
ועו"ד משה שגב בהקדם האפשרי