מיהו חייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל?

במקרים בהם חייב בתיק הוצאה לפועל אינו מסוגל לפרוע את החוב שלו, רשם ההוצאה לפועל רשאי להכריז עליו כעל חייב מוגבל באמצעים, להוציא מקרים בהם מדובר בתיק מזונות.

במרבית המקרים אלו התנאים שבהם נדרש חייב בתיק לשלם את חובותיו:

  • כשהסכום אינו עולה על 20,000 ש"ח, עומדות לרשות החייב שנתיים לפירעון החוב.
  • כשהסכום עולה על 20,000 ש"ח, אך אינו עולה על 100,000 ש"ח, עומדות לרשות החייב 3 שנים לפירעון החוב.
  • כשהסכום עולה על 100,000 ש"ח, עומדות לרשות החייב 4 שנים לפירעון החוב.

עם הכרזת החייב כמוגבל באמצעים, רשם ההוצאה לפועל קובע את גובה התשלום החודשי שעליו לעמוד בו במסגרת צו תשלומים סופי, והוא עשוי להטיל עליו מגבלות נוספות, ביניהן עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד בבנק או הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב.

פרט לכך, על חייב מוגבל באמצעים מוטלת באופן אוטומטי הגבלה על ייסוד חברה, שותפות בתאגיד או כהונה כנושא משרה בחברה, ללא תלות בהחלטת רשם ההוצאה לפועל.

כשהחוב של החייב גדול מאוד, ההגבלות הללו והדרך לפירעון החוב עלולים לקחת מספר שנים, אך במקרים מסוימים, זו הדרך הטובה ביותר עבור החייב לפרוע את החוב ולהחזיר את חייו למסלול.

באילו מקרים הזוכה והחייב עשויים ורשאים לבקש להגדיר את החייב כמוגבל באמצעים?

קביעת החייב כמוגבל באמצעים יכולה להיעשות ביוזמתו של זוכה או חייב שהגיש בקשה בכתב במקרים בהם החייב ביקש לפרוס את התשלומים שנקבעו לו במסגרת צו התשלומים לתקופה ארוכה יותר מזו שנקבעה לו בצו. במקרים בהם מתברר במסגרת חקירת יכולת של החייב, כי אינו מסוגל לעמוד בסדר התשלומים שנקבע לו, רשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל להכריז עליו כמוגבל באמצעים בעל פה.

קביעת צו ביניים וצו סופי

על מנת לקבוע את יכולתו של החייב לפרוע את החוב נדרשת חקירת יכולת שמתבצעת על ידי רשם ההוצאה לפועל. עם זאת, רשאי הרשם להכריז על החייב כמוגבל באמצעים גם טרם בוצעה החקירה, זאת במידה והחייב מתחייב לשלם את החוב בשיעורים שהוא מציע עד לביצוע חקירת היכולת.

בשלב זה רשאי הרשם להטיל הגבלות על החייב על מנת להבטיח שיפרע את החוב ויימנע מהיווצרות חובות נוספים.

בנוסף, החייב יירשם במרשם החייבים המוגבלים. רישום זה יימחק רק לאחר קיום אחד מהתנאים הבאים:

  • החייב ייפרע את חובו
  • הגדרת החייב כמוגבל באמצעים תבוטל
  • רשם ההוצאה לפועל יחליט להסיר את הרישום במקרים מיוחדים בלבד

לאחר קיום חקירת היכולת של החייב ייקבע צו התשלומים הסופי וסטטוס החייב כמוגבל באמצעים או כמי שאינו מוגבל באמצעים, זאת בהתאם ליכולתו לעמוד בצו התשלומים.

בשלב זה רשאי רשם ההוצאה לפועל להסיר הגבלות שנקבעו לחייב במסגרת צו הביניים, להוסיף מגבלות נוספות או לקבוע שההגבלות שהוטלו עד כה על החייב יישארו בתוקף, זאת במידה והחייב לא פרע את החוב או שקיים חשד סביר לכך שהחייב ינסה לסכל את פירעון החוב.

רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את ההכרזה על חיי כמוגבל באמצעים בתנאים הבאים:

  • החייב פרע את חובו
  • החייב הגיש בקשה שנענתה על ידי הרשם
  • נקבע הסכם תשלומים חדש בין הזוכה לחייב באישורו של הרשם

זה עשוי להיות חבל ההצלה שלך

רבים נוטים לחשוב שההכרזה על חייב כמוגבל באמצעים היא בשורת איוב, אך כל עוד החייב עומד בצו התשלומים שנקבע לו, הכרזה זו מונעת את עיקול חשבון הבנק שלו ואת עיקול משכורתו, מה שעשוי לסייע לו לשקם את שנהרס ולהשיב את חייו למסלול בדרך אטית אמנם, אך בטוחה.

אף על פי שמצב זה עלול להימשך שנים רבות, והוא עלול לגרום לחייב לחיות תחת ההגבלות שמוטלות עליו לאורך זמן רב, המעמד הזה עשוי להיות פתרון נפלא עבור מי שזה נכון עבורם.

מצד שני, זהו מצב מורכב, שעלול להיות מאוד בעייתי ומגביל עבור אחרים.

על מנת לבחון את דרך הפעולה שנכונה לחייב, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע, עורך דין שמכיר את ההליכים בהוצאה לפועל על בוריים, ויכול לסייע ולהכווין במטרה למצוא את המסלול האופטימלי עבור החייב בנסיבות הקיימות ולהגדיל את הסיכויים לאישור הבקשות שיוגשו על ידו על ידי ייצוגו בחקירת היכולת.

זקוקים לעורך דין לדיני משפחה

אל תתפשרו על הזכויות שלכם

צרו קשר עוד היום לפתרון משפטי נכון
ועו"ד משה שגב בהקדם האפשרי