ידועים בציבור

עורך דין ידועים בציבור

המונח "ידועים בציבור" הפך כה שכיח בימינו, עד כדי כך שכולם מכירים אותו. יחד עם זאת, לא הרבה אנשים מבינים לעומק את הסטאטוס המשפטי, התנאים לקיומו וההשלכות הנובעות מהכרזתו.

הרי את מקודשת לי

בני זוג יהודים המעוניינים למסד את הקשר הזוגי ביניהם ולהתחתן כדת משה וישראל, יכולים לעשות זאת בבית הדין הרבני. בהקשר זה, בתי משפט אזרחיים, קרי בתי משפט לענייני משפחה, דנים בסוגיות נרחבות הקשורות בענייני משפחה (רכוש, מזונות, הסדרי שהות, אימוץ, אלימות במשפחה ועוד). ואולם, לבתי הדין הרבניים מוקנית סמכות ייחודית לחתן זוגות ולדון בגירושיהם בעת משבר.

 
אז כיצד מבוצעת חתונה כהלכה? על בני הזוג להגיע למרכז הרישום באזור מגוריהם ולהגיש בקשתם להינשא. לאחר מכן, תיקבע לכלה הדרכה עם רבנית בנושא דיני אישות וטהרת המשפחה. הצדדים יגיעו לרבנות עם תעודות הזהות, תעודת רווקות (המונפקת ברבנות) ותיעוד על תשלום אגרה. הרבנות תבחר לצדדים רב אורתודוקסי שיחתן אותם. בטרם יחל טקס החופה והקידושין בנוכחות שני עדים המכירים את בני הזוג, החתן יחתום על הכתובה בחדר צדדי. לאחר הטקס, יש לפנות לסניף בו התנהל התיק ולקבל תעודת נישואין.

בואי נאהב בלי רב

ישנם זוגות שכלל לא מעוניינים להתחתן ברבנות או שקיימת מניעה הלכתית לחתנם במוסד זה (חסרי דת, זוגות מעורבים מבחינה דתית, זוגות חד מיניים, פסולי חיתון). זוגות אלו חשים כי אינם זקוקים להכרזתו או לברכתו של אף אדם על מנת להתמסר זה לזו. משכך, הם גרים יחד, מנהלים משק בית משותף ומקימים משפחה כמנהג יתר הזוגות מבלי להתקדש כדין תורה.

חשוב לדעת כי ההגדרה לידועים בציבור הינה פרי הפסיקה ונעדרת כל אזכור בחוק. הפסיקה בעניין זה איננה חד משמעית ומשתנה ממקרה למקרה. לרוב, טועים לחשוב כי ישנה חשיבות למשך הזמן שבו התקיים הקשר הזוגי. ואולם, נתון זה מהווה ממצא נוסף במערך השיקולים הנלמדים ואין לו כל מעמד עצמאי. במה הדברים אמורים? הפסיקה הכירה במקרים בהם בני זוג הוכרו כידועים בציבור, על אף שהקשר הזוגי בניהם נמשך מספר חודשים ספורים.

זאת ועוד, הדרישה למגורים משותפים, אשר נחשבה שנים רבות כגורם מפתח לבחינת טיב הקשר, איבדה מנפקותה כיום.
ככלל, ידועים בציבור נהנים ממרבית הזכויות להם זכאי זוג נשוי. בהיבטים מסויימים, מעמדה של הידועה בציבור אף טוב יותר משל האישה הנשואה.

מעבר לנחוץ, יאמר כי זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים ונרשמו בארץ נחשבים כנשואים לכל דבר. זוגות אלו אינם במעמד של ידועים בציבור ומאמר זה אינו מתייחס אליהם.

עורך דין ידועים בציבור – כיצד נוצר הסטאטוס "ידועים בציבור"

כאמור, אין בפסיקה רשימה סגורה של מקרים, אשר התקיימותם מצביעה על גיבוש הסטאטוס "ידועים בציבור". אם כך, נשאלת השאלה כיצד ניתן לקבוע אם זוג פלוני ידוע בציבור ? התשובה לכך איננה חד משמעית. יחד עם זאת, קיים מכנה משותף אחד ממנו ניתן להסיק על היותם של בני זוג ידועים בציבור: כאשר הצדדים מנהלים קשר זוגי וקיימים סממנים מובהקים של זוגיות בעלת אופי מחייב.
ניתן ללמוד זאת בעזרת בני משפחה וחברים, שיכולים להעיד, מהכרות אישית, כי הצדדים בני זוג. בנוסף, ניתן ללמוד זאת מהצדדים עצמם: כיצד הם תופסים את מערכת היחסים בניהם, עצימות הבילויים המשותפים, גיבוש תוכניות לעתיד, יציאה לנופשים, התייצבות זוגית לאירועים חברתיים, חגים במשותף ועוד.

בשנים האחרונות, מעמדם של הידועים בציבור הולך ומשתווה לזה של הזוגות הנשואים, באופן שהפער בניהם הולך ומצטמצם. הסיבה לכך נעוצה בעובדה כי מבחני הפסיקה אינם קשיחים וחד משמעיים כבעבר. ניתן לומר אפוא כי ההבחנה נתונה לאומד דעתו של השופט, לאחר שמיעת עדויות ובחינת ראיות.

עורך דין ידועים בציבור –  זכויות ידועים בציבור בביטוח הלאומי

בביטוח הלאומי, זכויות הזוגות הנשואים זהות לזכויות הידועים בציבור. משמעות הדבר שהם זכאים לכל הקצבאות שמקבלים זוגות נשואים (דמי לידה, קצבת שארים, הבטחת הכנסה, דמי אבטלה, קצבת ילדים ועוד). הליך ההכרה בביטוח הלאומי מצריך הגשת בקשה והמצאת מסמכים: אישור על בעלות ברכוש המשותף, הסכם ממון או צוואה, אישורים על הוצאות ניהול הבית בכתובת המגורים, הוכחות על מקרים בהם הופיעו יחד בציבור כבני זוג, אישורים על קבלת גמלה כלשהי מגוף ציבורי, אישור על הליך משפטי שמתנהל בבית משפט וכן תצהירים מאנשים שיכולים להעיד שבני הזוג מקיימים משק בית משותף.

הרי את מותרת לכל אדם

כפי שהוסבר לעיל, זוגות המבקשים להינשא כדת משה וישראל יעברו הליך חופה וקידושין מטעם הרבנות, הגורם המוסמך לחתן יהודים במדינת ישראל.

בעת משבר ורצון הצדדים להיפרד, עליהם לפנות לאותו מוסד בו התחתנו, היינו בבית הדין הרבני, שם יעברו הליך גירושין בטקס קצר המכונה גיטין. הגט נמנה על תרי"ג מצוות התורה, מוזכר במקרא ובמשנה. המדובר בשטר שהגבר מוסר לאשה בנוכחות עדים.

התורה מחייבת כי האיש יתן לאישה גט מרצונו הטוב והחופשי, ללא כפייה או אילוץ. ככל והגט לא ניתן מרצון, הרי שקיים חשש שהגט מעושה והדבר פסול מעיקרו. ואולם, בתי הדין הרבניים מכירים בתופעה של סרבנות גט, שבו האיש מסרב לסיים נישואין על ידי ההלכה במתן גט לאישה. הסיבה הנפוצה לסרבנות גט היא הרצון להשיג תנאים עדיפים בהסכם הגירושין ולשפר עמדות במאבקי רכוש ומשמורת. סיבות נוספות לסרבנות גט הם תחושת נקמנות או קנאה, ההופכים לאופייניים בעת סיום הקשר. כמובן שיתכנו גם מקרים בהם האישה תסרב לקבל את הגט מבעלה ותמאן להתגרש ממנו.

המקרים של סחטנות גט פחתה משמעותית בשנים האחרונות היות והמחוקק ובתי הדין הרבניים ניתקו את התלות שהיתה בעבר בין קבלת הגט להסדרת ענייני הרכוש והילדים.

כיום, ניתן לאכוף גט בסנקציות אזרחיות הכוללות, בין היתר, הגבלה על החזקה או חידוש רישיון נהיגה, עיקול חשבון בנק, עיכוב יציאה מהארץ, מאסר ואף שלילת קצבאות בביטוח לאומי. כמו כן, נפוצו המקרים בהם מוגשות תביעה נזיקית כנגד הסרבן.

על פי חוקי מדינת ישראל, מסורבי הגט נותרים נשואים. כפועל יוצא, סרבן גט מותיר את האישה עגונה בלא יכולת להינשא בשנית. במצב דברים זה, ככל ואישה תכיר גבר אחר ותקיים עמו יחסי אישות, הרי שבכך עוברת עם בועלה על איסור ניאוף והם נאסרים להינשא זה לזה אף לאחר סיום הנישואים הנוכחיים. כמו כן, הצאצאים שיוולדו כתוצאה מיחסים אלו ייחשבו לממזרים ולא יוכלו להתחתן כדת משה וישראל.
לדעת ידועות בציבור, היתרון הגדול בסטאטוס שלהן הוא חירותן. בעוד שביתר המדינות, תום האהבה מהווה עילה מספקת לסיום הקשר הזוגי, במדינת ישראל הן תלויות בהלכה היהודית ובחוקיה הדתיים.

 

משה שגב, עורך דין ידועים בציבור

ידועים בציבור זהו סטאטוס משפטי מחייב המוכר בפסיקה. זוגות אלו זכאים לזכויות וחשופים לחובות כזוג נשוי. מומלץ לצדדים המעוניינים לבוא בברית הזוגיות להיוועץ עם עורך דין גירושין מומלץ. בכך, יידעו לכלכל את צעדיהם ולקבל החלטות באופן מושכל.
עורך הדין משה שגב סיים בהצטיינות את לימודיו והוסמך ע"י לשכת עורכי דין.

הינו בעל ניסיון רב בדיני משפחה והוביל תיקי משפחה מורכבים וקשים בצורה מקצועית עם רגישות גבוהה ביותר כאשר הידע המשפטי הרב שצבר תורגמו לנצחונות בתיקי תביעות שהוביל.

המשרד חרט על דגלו להעניק שירות משפטי ללא פשרות עד להשגת המטרות שהוגדו עבור הלקוח יחד עם ליווי אישי וחם לכל אורך ההליך המשפטי.
בכל שאלה או עניין הנכם מוזמנים לפנות לעורך הדין משה שגב, עורך דין גירושין בתל אביב, לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי וממוקד אשר ידאג לאינטרסים ולזכויות שלכם ללא פשרות

.

זקוקים לעורך דין לדיני משפחה

אל תתפשרו על הזכויות שלכם

צרו קשר עוד היום לפתרון משפטי נכון
ועו"ד משה שגב בהקדם האפשרי