מהו לקוח מוגבל, לקוח מוגבל מיוחד ולקוח מוגבל חמור?

קשיים בתזרים עלולים לגרור הגבלות שונות של הלקוח על ידי המערכת הבנקאית ולהגדרת הלקוח כלקוח מוגבל בבנק, מה שלמעשה סוגר לו את כל הברזים ומציב אותו פנים מול פנים עם הקושי הכלכלי עמו הוא מתמודד. מה ההבדלים בין לקוח מוגבל, לקוח מוגבל מיוחד ולקוח מוגבל חמור, ומה המשמעויות של ההגבלות שמוטלות עליהם?

מהו לקוח מוגבל

 אם לאורך תקופה של 12 חודשים סורבו 10 צ'קים או יותר, שנמשכו מאותו חשבון, הלקוח נחשב ללקוח מוגבל, ובתנאי שחלפו 15 יום לכל הפחות ממועד הסירוב של הצ'ק הראשון למועד הסירוב של הצ'ק האחרון, שכלול במניין הצ'קים שסורבו.

חשוב לדעת, שבדרך כלל הבנקים מתריעים את הלקוח לאחר סירוב של 5 צ'קים והודעת ההגבלה נשלחת 5 ימי עסקים ממועד הסירוב של הצ'ק העשירי. כמו כן, אי ידיעת הלקוח אינה פוטרת אותו מההגבלות כל עוד הבנק שלח את ההתראה באמצעי התקשורת המוסכמים בינו ובין הלקוח.

ההגבלות חלות על הלקוח למשך שנה אחת, שמתחילה להיספר 15 יום לאחר מסירת ההודעה ללקוח. ההגבלות שחלות על הלקוח המוגבל כוללות איסור משיכת צ'קים על החשבון המוגבל ואיסור לפתיחת חשבון בנק נוסף. כמו כן, בנק אינו רשאי לספק ללקוח מוגבל צ'קים, לא לכבד צ'קים שנמשכו על ידו או לפתוח לו חשבון בנק.

באילו מקרים צ'קים שחזרו נכללים במניין הצ'קים ללא כיסוי?

 • צ'ק שהוצג בתאריך הפירעון הרשום בו וסורב על ידי הבנק מפאת יתרה לא מספקת בחשבון.
 • צ'ק שבוטל, ואף על פי כן, לא הייתה עבורו יתרה מספקת בחשבון.
 • צ'ק שנמשך מחשבון שנסגר.
 • צ'ק עם חתימת מושך לא תקינה.
 • צ'ק שסכומי המשיכה אינם תואמים בו.
 • צ'ק שההיסב שמופיע בו (המוטב) אינו תקין.

באילו מקרים צ'קים שחזרו לא נכללים במניין הצ'קים ללא כיסוי?

 • המושך נפטר
 • טופס הצ'ק בוטל
 • היעדר חתימת המושך
 • היעדר חתימה לצד תיקון וכדו'
 • פג תוקפו של הצ'ק
 • הצ'ק משוך על בנק או על סניף אחר
 • הצ'ק הוצג לפני המועד המצוין על גביו
 • הצ'ק חזר בגלל חשבון שעוקל, וטרם חלפו 60 יום ממועד הודעת העיקול
 • צ'ק שסורב בעבר והופקד בשנית

 

מהו לקוח מוגבל חמור

לקוח מוגבל, שבבעלותו חשבון בנק נוסף שהוגבל גם הוא במשך תקופת ההגבלות שנקבעה לו, או לקוח שהוגבל שוב תוך 3 שנים ממועד סיום תקופת ההגבלה הקודמת שלו נחשב ללקוח מוגבל בנסיבות מחמירות, דהיינו, לקוח מוגבל חמור.

ההגבלות שחלות על לקוח מוגבל חמור מתקיימות בכל חשבונות הבנק שברשותו, ביניהם גם חשבונות משותפים או חשבונות בהם הוא משמש מיופה כוח (פרט למקרים בהם הוא מורשה חתימה בלבד). את ההגבלות מהחשבונות בהם לקוח מוגבל חמור מיופה כוח ניתן להסיר על ידי הצהרה מטעם בעל החשבון על ביטול ייפוי הכוח של מי שהוגדר כלקוח מוגבל חמור.

ההגבלות חלות על לקוח מוגבל חמור למשך שנתיים, שמתחילות להיספר 15 יום לאחר מסירת ההודעה ללקוח. ההגבלות שלחות על לקוח מוגבל חמור כוללות את אותם האיסורים שחלים על לקוח מוגבל.

מהו לקוח מוגבל מיוחד

אם חלו 1 או יותר מהתנאים הבאים, הלקוח המוגבל מוגדר כלקוח מוגבל מיוחד:

 1. מי שהוטלו עליו הגבלות מרשם ההוצאה לפועל לפי סעיפים 66א או 69ד לחוק ההוצאה לפועל
 2. מי שהוכרז כפושט רגל
 3. מי שהוטל עליו צו הגבלה מבית הדין הרבני
 

ההגבלות חלות על לקוח מוגבל מיוחד בהתאם לקביעה של הרשות שהוסמכה להטיל את ההגבלה- הוצאה לפועל או בית הדין הרבני, למשך 5 שנים לכל היותר. במקרים בהם הרשות המוסמכת לא קבעה תקופת הגבלה, ההגבלות חלות למשך שנה אחת.

אילו הגבלות נוספות חלות על לקוחות מוגבלים?

 • שלילה או ביטול של כרטיס האשראי של הלקוח- נתון לשיקול דעתו של הבנק.
 • במקרים בהם מעורבת הלבנת הון, רשאי רשם הוצאה לפועל לאסור הנפקת כרטיס דביט ללקוח מוגבל.

אי מתן אשראי בנקאי מכל סוג, לרבות משכנתה, הלוואה, הגדלת מסגרת האשראי ועוד.

 • מאחר והמידע על לקוח מוגבל נחשף במערכת נתוני האשראי, כל גוף שמעניק אשראי ללקוחות רשאי לסרב ללקוח מוגבל.
 • אף על פי שבתום תקופת ההגבלות לקוח רשאי למשוך צ'קים, הבנק אינו מחויב להסכים לכך.
עורך דין משה שגב תמונת אודות
עו"ד משה שגב הינו מגשר ובורר. בעל ניסיון של עשור בתחום חדלות פירעון, הוצאה לפועל, פשיטות רגל, פירוק חברות, שיקום חייבים ועסקים. ברבות השנים, סייע למאות משקי בית, עסקים וחברות להיחלץ מהמשבר הכלכלי ולצאת לדרך חדשה בחייהם.
#
Agent (Online)
×

אנחנו כאן כדי לעזור....זמינים לעזור בכל שאלה

צרו קשר עוד היום לפתרון משפטי נכון
ויציאה לדרך חדשה

צרו קשר