עיקול מטלטלין בהוצאה לפועל

קיימים מספר אמצעים, שניתן לנקוט מול חייב בעל תיק בהוצאה לפועל, שלא משלם או מסרב לשלם את חובו בהתאם לצו התשלומים או כל הסדר אחר שאישר רשם ההוצאה לפועל. אחד מהם הוא עיקול נכסיו ומכירתם, שנועד להשיב את החובות של החייב לזוכים.

על מנת לעקל את נכסי החייב יש צורך בצו עיקול מטלטלין, שמאפשר לעקל כל דבר, פרט לנכסי מקרקעין ודירות.

במסגרת צו העיקול ניתן ממנהל לשכת ההוצאה לפועל אישור לבצע מספר פעולות:

 • לעקל את נכסיו המיטלטלין של החייב.
 • להוציא את המיטלטלין ממקום הימצאם או להשאירם נעולים ומופרדים מהמיטלטלין שאינם מעוקלים.
 • לפרוץ לשם עיקול לכל מקום, בו ישנם או עשויים להיות מיטלטלין של החייב.
 • להתגבר על התנגדויות מצד החייב לביצוע הליך העיקול.
 • לבצע רישום לצורך העברת בעלות עבור נכסים כמו רכבים לדוגמה.

אילו נכסים לא ניתן לעקל במסגרת צו עיקול?

 • נכסים שנועדו לספק את מחייתם של החייב ובני משפחתו, המתגוררים עמו בכפיפה אחת, כמו כלי אוכל, מזון וכדו'.
 • נכסים שנועדו לספק צרכים חיוניים של החייב ובני משפחתו, המתגוררים עמו בכפיפה אחת, כמו כלי מיטה, ציוד רפואי, בגדים וכדו'.
 • תשמישי קדושה.
 • כלים, מכשירים, ציוד ובעלי חיים שמשרתים אדם נכה או שנועדו לשרת את פרנסתו של החייב
 • חיות מחמד.

הרשאות נוספות לביצוע הליך העיקול

 • כניסה לביתו או לכל שטח אחר ששייך או שאינו שייך לחייב, בו קיים חשד להימצאות מיטלטלין שברשותו.
 • במידה ונדרשת כניסה למקום שאינו ברשות בעל החוב, יש להציג לבעליו את הצו לפני הכניסה לשטח.
 • במידה ויש חשש לחוסר שיתוף פעולה או לסיקול ההליך, ניתן לבצע את העיקול ללא הצגת צו וללא הודעה מוקדמת.
 • ניתן לפרוץ כלים שיש חשד שמצויים בהם מיטלטלין של בעל החוב כמו כספות, ארונות וכדו' בתנאי שהפריצה תתבצע מול עד נוסף, שאינו מנהל הלשכה, ושידאגו לסגור אותם לאחר פתיחתם או פריצתם.

מה עושים עם המטלטלין שעוכלו?

את הנכסים שעוקלו מבעל החוב ניתן להשאיר במקומם כשהם נעולים או להוציאם, בתנאי שיש בגיר מעל גיל 16, אלא אם מנהל ההוצאה לפועל קבע אחרת. בדרך כלל המיטלטלין שעוקלו יופרדו ככל שניתן ממיטלטלין אחרים שמצויים באותו המקום.

עיקול כסף מזומן, שטרות או תכשיטים מחייב רישום של סכום המזומנים ותיאור מלא התכשיטים בדו"ח והפקדתם תוך 24 שעות בקופת ההוצאה לפועל. את התכשיטים ניתן להפקיד במקום בטוח אחר פרט לקופת ההוצאה לפועל.

בעת עיקול מחשב מחויב מנהל לשכת ההוצאה לפועל להשאיר הודעה בעל פה או בכתב, שלרשות החייב יש 10 ימים למחוק את כל המידע המצוי במחשב לפני  הוצאתו.

בתום ההליך יש למנות נאמן על המיטלטלין המעוקלים. הנאמן יכול להיות גם החייב עצמו, ומתוקף נאמנותו מוטלות עליו אחריות וחובות שונות. במידה והוא מסרב להיות נאמן על המיטלטלין, מנהל לשכת ההוצאה לפועל יכול לחייב אותו.

מכירתם של המיטלטלין

לרשות החייב עומדים 7 ימים להסדיר את החוב. במידה ולא יעשה זאת, ניתן להוציא את המיטלטלין המעוקלים למכירה.

כשמדובר בנכסים שעלולים להתקלקל, ניתן לצוות על מכירתם באופן מיידי, אך לא ניתן למכור נכסים שעוקלו כשלא היו על גופו של החייב ללא הוכחה באשר לבעלותו עליהם.

בהעדר הוכחה לשייכות המיטלטלין לבעל החוב, העיקול מבוטל. כמו כן, ניתן לבקש עיכוב למכירת המיטלטלין מפאת אי צדק או פגיעה מהחלטתו של רשם ההוצאה לפועל.

במקרים אלו ניתן להשהות את מכירת המיטלטלין למשך 30 יום לכל היותר, ובתנאי שהחייב מפקיד עירבון עבור כיסוי ההוצאות הנדרשות לשמירה על המיטלטלין בתקופה זו. ללא הפקדת העירבון, השהיית המכירה תבוטל בתום 7 ימים בלבד.

כיצד ניתן לבטל צו עיקול?

צו עיקול מיטלטלין מתבטל עם כיסוי החוב או במידה והוחלט לבטל אותו כתוצאה מבקשה שהוגשה לצורך ביטול הצו.

צו עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל- דברים שחשוב לדעת!

 • לצורך עיקול נכסים שמוחזקים על ידי צד ג' כמו חשבונות בנק, קופות גמל, גורמים שחייבים לחייב כספים וכדו' יש להגיש בקשה מיוחדת.
 • מי שנכסיו נמכרו עקב צו עיקול, נחשב לפושט רגל, וניתן להגיש נגדו בקשת פשיטת רגל.
 • העלויות בגין ביצוע העיקול מתווספות לחובותיו של החייב בתיק בהוצאה לפועל, ועליו לשלם אותן במלואן על מנת לאפשר את סגירת התיק.

זקוקים לעורך דין לדיני משפחה

אל תתפשרו על הזכויות שלכם

צרו קשר עוד היום לפתרון משפטי נכון
ועו"ד משה שגב בהקדם האפשרי