מהו צו מידע בהוצאה לפועל

צו מידע בהוצאה לפועל מאפשר לאתר מידע מגורמים שונים על חייב בתיק הוצל"פ. מי רשאי לבקש את המידע ובאילו נסיבות? כיצד נגבה המידע מהחייב ועבור מה הוא משמש? התשובות לשאלות הללו בשורות הבאות.

פתיחת תיק חייב בהוצאה לפועל וחקירת יכולת.

בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל נשלחת לחייב הודעת אזהרה. בהודעה זו מצוין מספר התיק והלשכה בה הוא נפתח, הוראות שניתנות לחייב והסברים על ההליכים שננקטים בתיק זה.

במסגרת ההוראות שמקבל החייב, ובמקרה שאינו מסוגל לשלם את החוב שנדרש ממנו, הוא מתבקש להגיע אל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בזמן שהוקצב לו בטופס האזהרה לצורך חקירת יכולת.

חייב שאינו מגיע לחקירה זו עד המועד שנקבע לו נחשב כמשתמט מתשלום חובותיו, וצפוי להליכים וסנקציות שיינקטו לצורך זירוז הליכי הגבייה.

מה צפוי החייב לעבור במסגרת חקירת יכולת בהוצאה לפועל

חקירת יכולת מתבצעת על ידי רשם ההוצאה לפועל, והנה חקירה מקיפה, שנועדה לאמוד את יכולתו הכלכלית של החייב, לבחון את הכנסותיו והוצאותיו, הנכסים שברשותו וכו'. החקירה תקבע את צו התשלומים שבו יצטרך לעמוד החייב, כולל מועדיהם.

במקרים בהם החייב איננו מסוגל לשלם את החובות שלו כפי שנקבע במסגרת צו התשלומים, הוא ייחשב ל"חייב מוגבל באמצעים", מה שעלול להוביל לנקיטת סנקציות שונות, ביניהן עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה חמורה בבנק, הגבלה בשימוש בשיקים ובכרטיסי אשראי, הגבלה על ייסוד תאגיד ועוד.

  • רשם ההוצאה לפועל רשאי להזמין לחקירת היכולת את החייב או עדים שונים, ואף לחייב אותם להתייצב לצורך מתן עדות והגשת מסמכים לפי הצורך.
  • גם זוכה רשאי לבקש חקירת יכולת של חייב, אך רק במקרים בהם כבר בוצעה חקירת יכולת, אליה הוא לא זומן.

מהו צו מידע בהוצאה לפועל, מי רשאי לדרוש אותו ובאילו מקרים?

במקרים בהם רשם ההוצאה לפועל סבור כי החייב השמיט פרטים או שלא מסר מידע אמתי באשר ליכולתו הפיננסית והנכסים שברשותו, הוא רשאי להוציא צו מידע, שבמסגרתו הוא רשאי לקבל מידע על החייב מכל גורם שירצה, לרבות תאגידים בנקאיים וגופים ציבוריים.

במסגרת הצו הרשם רשאי לדרוש אינפורמציה אודות נכסים, הכנסות ומקור הכנסות, חובות של החייב ו/או בן/ בת הזוג, ילדיו הקטינים והבוגרים שמתגוררים עמו, מידע אודות תאגידים שנמצאים בשליטתו או בשליטתם, פרטי מידע אודות חשבונות הבנקים שלו ושל בן/ בת הזוג ועוד. 

כמו כן, במקרים בהם קיימת סבירות שהחייב אינו נמצא בארץ, ניתן לקבל אינפורמציה על תנועות הכניסה והיציאה שלו מגבולות ישראל. ניתן להגיש בקשה לקבלת מידע מסוג זה גם במידה ומבקש הבקשה סבור, שהחייב אינו בארץ, וטרם נמסרה לו אזהרה.

בקשת מידע אודות חייב שלא על ידי רשם ההוצאה לפועל

במקרים מסוימים, עשוי צד שלישי לדרוש מידע אודות חייב בתיק בהוצאה לפועל. בקשה מסוג זה דורשת אישור של רשם ההוצאה לפועל, אלא אם כן מדובר בבקשת מסירת כתובת החייב, שהנה בקשה מנהלית, ועל כן אינה מצריכה את אישור רשם ההוצאה לפועל.

את המידע שאינו כתובתו של החייב ניתן לבקש רק לאחר 43 יום לכל הפחות מיום המסירה המלאה של האזהרה לחייב.

אופן הגשת הבקשה למידע בהוצאה לפועל

את הבקשה לקבלת מידע אודות חייב בעל תיק בהוצאה לפועל יש להגיש על גבי טופס 213- בקשה למסירת מידע, אלא אם היא מוגשת דרך האזור האישי באתר רשות האכיפה והגבייה או דרך ממשק בתי התוכנה של עורכי דין. בטופס הבקשה  יש לציין את קוד הבקשה (98), שם החייב או הגורם שעליו מבקשים את האינפורמציה, תצהיר ואופן התשלום בגין הבקשה.

במקרים בהם קיימת בקשה לאיחוד תקים של החייב בהוצאה לפועל יש להגיש בקשה לקבלת מידע במסגרת תיק האיחוד.

במידה ולא מצוין חשבון בנק לזיכוי בתיק של חייב, לא ניתן יהיה להגיש את הבקשה עד לכשיעודכנו בתיק בהוצאה לפועל פרטי חשבון.

  • ניתן לבקש מידע על מספר גורמים במסגרת בקשה אחת.
  • השירות כרוך בתשלום אגרה, שגובהה נקבע על פי סוג הגורם עליו מבקשים את המידע והאינפורמציה שמבקשים, ומופיע בלוח האגרות. במידה והבקשה לקבלת המידע נדחית, האגרה תשוב למשלם.
  • את הבקשה לקבלת מידע יש להגיש בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק של הגורם עליו מבקשים את המידע.

זקוקים לעורך דין לדיני משפחה

אל תתפשרו על הזכויות שלכם

צרו קשר עוד היום לפתרון משפטי נכון
ועו"ד משה שגב בהקדם האפשרי