צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל

לאורך כל שלבי תהליך הוצאה לפועל, יכול להינתן לחייב בעל תיק צו עיכוב יציאה מהארץ, ובמיוחד במקרים בהם קיים חשש סביר, שהוא ייצא מהארץ מבלי לפרוע את חובו.

במרבית המקרים צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן בשלבים מתקדמים של תיק הוצאה לפועל, כשלחייב יש תיק פתוח, בו נפתחו הליכים נגדו וכאשר הוא מסרב לשלם את חובו, כאשר הוא אינו עומד בצו התשלומים שנקבע לו או בכל הסדר אחר שאושר על ידי רשם ההוצאה לפועל מול הזוכה או הזוכים.

מי רשאי לצוות על עיכוב יציאה מהארץ?

במקרים בהם קיים חשש שחייב בעל תיק בהוצאה לפועל עשוי לעזוב את הארץ, רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיכוב יציאתו, וכן על הפקדת הדרכון או תעודת המסע שלו.

במקרים בהם החייב מסרב להפקיד את הדרכון או את תעודת המסע שלו, רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על מעצרו של החייב למשך 7 ימים לכל היותר או עד להפקדתם.

זוכה שמבקש לעכב את יציאתו מהארץ של חייב בתיק הוצאה לפועל רשאי לפנות אל רשם ההוצאה לפועל בבקשה להטיל צו עיכוב יציאה מהארץ.

אופן הגשת הבקשה להטלת צו עיכוב יציאה מהארץ

את הבקשה ניתן להגיש על גבי טופס 506- בקשה להטלת הגבלות על חייב ו/ או עיכוב יציאה מהארץ, ולסמן ב- X את בקשה מספר 58. כמו כן יש לצרף לבקשה זו תצהיר בו מפורט מידע רלוונטי ועובדתי, וכן אישור ממרשם האוכלוסין על פרטיו של החייב.

במקרים בהם מוצא רשם ההוצאה לפועל שיציאתו של החייב מהארץ הנה מוצדקת (לצורך טיפול רפואי לדוגמה), הוא רשאי לבטל את הצו שניתן. כמו כן, באפשרותו של הרשם להתנות את הצו שניתן בתשלום ערובה.

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ נכנס לתוקף באופן מיידי ולא יאוחר מ- 24 שעות מרגע החלטת רשם ההוצאה לפועל לבטלו. ביטוח הצו מתעדכן מידית ברשויות ובמשטרת ישראל.

במידה וחייב שניתן לו צו עיכוב יציאה מהארץ מעוניין לערער על עליו, הוא רשאי לפנות ישירות לבית הדין ללא כל אישור או פנייה מוקדמת.

למשך כמה זמן תקף צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל?

צו עיכוב יציאה מארץ בהוצאה לפועל תקף לשנה אחת בלבד. עם זאת, רשם ההוצאה לפועל רשאי להאריכו למשך שנה נוספת.

במקרים בהם הצו ניתן בשל חוב דמי מזונות או השתמטות של החייב מתשלום דמי מזונות, צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן ללא הגבלה של זמן.

כמו כן, גם כשמדובר בחייב מוגבל באמצעים או כאשר ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת איחוד תיקים, הצו אינו מוגבל בזמן.

באילו מקרים נוספים מבוטל צו עיכוב יציאה מהארץ?

רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ באחד משני המקרים הבאים:

  • במקרים בהם החוב של החייב נפרע במלואו
  • במקרים בהם החייב מקיים את המוטל עליו במסגרת צו תשלומים שנקבע לו או במסגרת הסכם שנקבע בינו לבין הזוכה ושאושר על ידי רשם ההוצאה לפועל. עם זאת, במידה והחייב יפסיק לעמוד בהוראות הצו או ההסכם שנקבעו לו, ייכנס הצו לתוקפו מיד ללא צורך במתן התראה לחייב.

אילו הגבלות נוספות רשאי להטיל רשם ההוצאה לפועל על החייב?

במקרים מסוימים עשוי רשם ההוצאה לפועל להטיל את ההגבלות הבאות במקום צו עיכוב יציאה מהארץ או בנוסף לו.

  • הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של תוקף דרכונו הישראלי של החייב או תעודת מעבר שלו
  • הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של רישיון הנהיגה של החייב
  • הגבלה כלקוח מוגבל מאוד
  • הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב, לרבות כרטיסי אשראי, כרטיסים נטענים ובנקטים
  • הגבלה על ייסוד תאגיד או על כהונה בתאגיד

איך תגלו האם קיים נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ?

ניתן לבצע את הבדיקה באחת מ- 2 הדרכים הבאות:

  1. באמצעות מענה טלפוני ממוחשב של מרכז השירות והמידע הארצי של רשות האוכלוסין, שמספרו 3450*. המענה מעניק מידע על הפונה וילדיו הקטינים שטרם מלאו להם 18 שנה. המענה זמין 24 שעות ביממה.
  2. באמצעות בדיקה אינטרנטית במערכת הזדהות ממשלתית שמצריכה שם משתמש וסיסמה לצורך הזדהות, ומנפקת מסרון עם קוד לצורך אימות פרטים. עם הזנת הקוד במערכת הממוחשבת מוצגת התשובה. בפנייה המקוונת נמסר מידע על הפונה בלבד.

זקוקים לעורך דין לדיני משפחה

אל תתפשרו על הזכויות שלכם

צרו קשר עוד היום לפתרון משפטי נכון
ועו"ד משה שגב בהקדם האפשרי